De letterlijke betekenis is ontsteking (= itis) rondom (= para) de tand (= odont); oftewel de ontsteking van de weefsels rondom de tand.

Parodontitis is een bacteriële infectieziekte die ontstaat door langdurig ontstoken tandvlees. Indien parodontitis onbehandeld blijft, kan het kaakbot daardoor worden aangetast, wat leidt tot verlies van kiezen en tanden. Parodontitis is te wijten aan de activiteiten van specifieke bacteriën. Daarbij spelen ook nog verschillende andere factoren een rol, bijvoorbeeld roken, systemische aandoeningen zoals diabetes en genetische factoren. Het afbraak van bot wordt voornamelijk veroorzaakt door de lichaamseigen afweer tegen de agressieve bacteriën.

Parodontitis kan lang onopgemerkt blijven, omdat het vaak geen, of pas in een heel laat stadium, verschijnselen met zich meebrengt. Enkele kenmerken die kunnen optreden zijn: rood, slap en gezwollen tandvlees, bloedend tandvlees bij het poetsen of eten, terugtrekkend tandvlees en losstaande tanden of kiezen. Ook een vieze smaak of een slechte adem kunnen duiden op parodontitis.

Vooronderzoek

Alvorens met de behandeling te beginnen zal de behandelaar uw gebit in kaart brengen door een uitgebreid tandvleesonderzoek. De spleetjes tussen tand en tandvlees (zogenaamde pockets) zullen opgemeten worden. Bij parodontitis zijn deze namelijk verdiept. Ook zal uw behandelaar een notitie maken van de aanwezige bloedingen en tandplaque rondom de gebitselementen. Alle andere afwijkingen zullen ook nauwkeurig worden genoteerd. Aan de hand van de bevindingen zal een behandelplan voor u worden opgesteld.pic (53)

Initiële fase

Tandplaque en tandsteen onder het tandvlees zal door de tandarts of mondhygiënist verwijderd worden met speciale instrumenten. Over het algemeen is dit zeer arbeidsintensief. Het is daarom gebruikelijk dat u een paar keer terug moet komen tot de behandeling voltooid is. U krijgt uitgebreid instructie over hoe u thuis uw gebit schoon kunt houden. Zonder uw medewerking is het niet mogelijk om het gewenste resultaat te bereiken.

De herbeoordeling

Het weefsel rondom de tanden en kiezen heeft tijd nodig om na de gebitsreiniging in de initiële fase te herstellen. Over het algemeen zal er drie maanden gewacht worden voordat uw gebit weer onderzocht wordt, dit kan overigens per patiënt verschillen. Na deze drie maanden worden alle gegevens opnieuw gemeten en genoteerd. Het gebit wordt gereinigd daar waar het nodig is en u krijgt instructie en adviezen. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt de vervolgstrategie met u besproken.

Bij zeer ernstige parodontitis kan de behandelaar een bacteriologisch onderzoek van tandplaque laten uitvoeren. Hiervoor wordt uit een aantal verdiepte pockets tandplaque gehaald. Een bacteriologisch laboratorium stelt vervolgens vast welke soorten bacteriën in de tandplaque voorkomen. Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek kan de tandarts beoordelen of eventueel antibiotica als ondersteuning van de behandeling nodig zijn.

Nazorg

Als een parodontale behandeling slaagt en het parodontium is ontstekingsvrij, dan is dat een goede basis om de tanden en kiezen de rest van het leven te behouden. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat er niet opnieuw ontstoken pockets ontstaan. Dat kan alleen als elke dag alle tandplaque van de tanden en kiezen verwijderd wordt. Een goede mondhygiëne is dus niet alleen tijdens de behandeling belangrijk, maar daarna is dit ook een bepalende factor voor het behoud van het gebit.pic (21)

Over het algemeen wordt de nazorg vier keer per jaar uitgevoerd, maar kan afhankelijk van de situatie vaker of minder vaak nodig zijn.

Wanneer door de tandarts of mondhygiënist het gebit niet regelmatig wordt schoongemaakt, de mondhygiëne wordt gecontroleerd en bijgestuurd, dan blijkt de situatie na verloop van tijd toch weer te verslechteren en de parodontitis vaak terug te keren.

Contactinformatie


Openingstijden
Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur
Bezoekadres
Dorpstraat 5
2152 BA Nieuw-Vennep
Telefoonnummer
0252 – 687000
Van 8.30 tot 12.30 en 13.30 tot 17.00

Neem contact op